Eszközkölcsönzési szabályzat

 1. A gépészkari hallgatók, szakosztályok és szakkollégiumok, műegyetemi versenycsapatok vehetik igénybe a kölcsönzési szolgáltatást.
 2. Az eszközökért a kölcsönző felek anyagi felelősséggel tartoznak.
 3. A kölcsönzés általános feltételei:
  1. A kölcsönzési bejelentés áll a a kölcsönöző nevéből, elérhetőségeiből, a kölcsönözni kívánt eszköz(ök) megnevezéséből és az elvitel időtartamának meghatározásából (elviteli- és visszahozatali időpont).
 4. A szolgáltatást igénybe vevő hallgató nyilatkozik, hogy
  1. az eszközkölcsönzésre vonatkozó jelen kölcsönzési feltételeket tudomásul veszi és elfogadja;
  2. a szerszámok rendeltetésellenes használatából adódó gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén az okozott kárt megtéríti;
  3. az eszközök/szerszámok elvesztése, megsemmisülése esetén a teljes kárt megtéríti;
 5. Kölcsönzési idő:
  1. A kölcsönzött tárgyakat a kölcsönzés napjától számított maximum 3 munkanapon belül kell leadni. Előzetes egyeztetés alapján, igény szerint hosszabbítható.
  2. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő hallgató a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt eszközt nem szolgáltatta vissza, erről a tényről e-mailben, illetve a visszavételkor személyesen kap figyelmeztetést. A második eset után a GLSZ kölcsönzési szolgáltatásaival a félév során többet nem élhet a hallgató.
 6. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, melyhez csak a Szakkollégium vezetősége férhet hozzá, harmadik félnek azt ki nem adja. Továbbá minden új félév kezdetén törli az előző féléves adatokat.